Qui tắc khi tham quan Đền Thờ Đại Nam

____________________________________________________________________________________________________________
Để đảm bảo sự tôn nghiêm của Đền Thờ Đại Nam, du khách cần lưu ý một số qui định khi tham quan như sau:


- Trang phục kín đáo, lịch sự;


- Không đội mũ/nón, mang hành lý rườm rà khi vào KIM ĐIỆN;


- Không chụp ảnh hay mở các thiết bị số gây tiếng ồn trong KIM ĐIỆN;


- Không được sờ, chạm hoặc di chuyển các vật phẩm thờ cúng trong KIM ĐIỆN;


- Thái độ ôn hòa, đi nhẹ, nói khẽ, gìn giữ sự tôn nghiêm của KIM ĐIỆN.


ĐẠI NAM VĂN HÓA DU LỊCH THỂ THAO

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em