Qui tắc tham quan vườn thú Đại Nam

______________________________________________________________________________________________

 


Nhằm đảm bảo sự an toàn trong quá trình tham quan tại Vườn Thú Đại Nam, Quý Du Khách vui lòng lưu ý những qui định sau:


- Tuân theo hướng dẫn của nhân viên Vườn thú;

- Không chọc phá thú dưới mọi hình thức;

- Không tự ý cho thú ăn những thực phẩm lạ không phải do VƯỜN THÚ ĐẠI NAM cung cấp;

- Không mang các thiết bị số phát ra âm thanh/tiếng ồn lớn, các loại súng (súng nước, súng hơi, súng sơn…) và các loại vũ khí khác vào Vườn Thú;

- Không leo trèo, vượt qua những bờ tường, dãy phân cách qui định trong Vườn Thú;

-Trẻ em dưới 12 tuổi phải có người lớn giám hộ trong suốt quá trình tham quan Vườn Thú.

 

ĐẠI NAM VĂN HÓA DU LỊCH THỂ THAO