Qui tắc tham quan vườn thú Đại Nam

______________________________________________________________________________________________

 


Nhằm đảm bảo sự an toàn trong quá trình tham quan tại Vườn Thú Đại Nam, Quý Du Khách vui lòng lưu ý những qui định sau:


- Tuân theo hướng dẫn của nhân viên Vườn thú;

- Không chọc phá thú dưới mọi hình thức;

- Không tự ý cho thú ăn những thực phẩm lạ không phải do VƯỜN THÚ ĐẠI NAM cung cấp;

- Không mang các thiết bị số phát ra âm thanh/tiếng ồn lớn, các loại súng (súng nước, súng hơi, súng sơn…) và các loại vũ khí khác vào Vườn Thú;

- Không leo trèo, vượt qua những bờ tường, dãy phân cách qui định trong Vườn Thú;

-Trẻ em dưới 12 tuổi phải có người lớn giám hộ trong suốt quá trình tham quan Vườn Thú.

 

ĐẠI NAM VĂN HÓA DU LỊCH THỂ THAO

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em