Góp ý khách hàng

Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến xin trân trọng cám ơn quý khách hàng đã quan tâm và liên lạc với chúng tôi.
Mọi ý kiến đóng góp của quý khách hàng sẽ được chúng tôi trân trọng tiếp nhận và xử lí trong thời gian sớm nhất.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em