• Khu du lịch Đại Nam – Thêm tiện ích, thêm niềm vui.

    Khu du lịch Đại Nam tiếp tục mở rộng các loại hình dịch vụ.

    Xem thêm

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em