• Chủ Tịch và TGĐ C.Ty Cổ Phần Đại Nam cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam tham dự SeaGame 29

    Sáng nay, ngày 06 tháng 8 năm 2017, ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ phần Đại Nam cùng phu nhân là bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam.

    Xem thêm
  • Màn pháo hoa đặc sắc buổi lễ khánh thành Trường Đua Đại Nam 1/5/2017

    .

    Xem thêm

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em