Tổng Quan Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao 2017

+ Đại Nam Văn Hóa Du Lịch và Thể Thao

- Website: http://khudulichdainam.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/dainamwonderland/

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTfKaF131g8AFJvLT_fVe8Q

+ Trường Đua Đại Nam

- Website: http://truongduadainam.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/DaiNamRaceCourse/

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOk_xhgFtFSZCI9suhFaE6A

 

Đia chỉ: Phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam 
Phone: (0650) 3 891 389 - (0650) 3 845 878. 
Fax: (0650) 3 845 804.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em