Chương trình tặng sách cho giáo hội phật giáo tịnh độ cư sĩ Hưng Đức Tự

 

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG SÁCH CHO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỊNH ĐỘ CƯ SĨ HƯNG ĐỨC TỰ

Đại diện KDL Đại Nam sáng ngày 25/7/2017 đã có 1 chuyến ghé thăm và trao tặng sách cho giáo hội phật giáo tịnh độ cư sĩ Hưng Đức Tự

 

 

1. Mục đích chương trình

- Tìm nguồn nhận số lượng sách cho chương trình "Gom sách cũ trao yêu thương"

- Tạo một chương trình chủ lực để phối hợp truyền thông, quảng bá hình ảnh của Khu du lịch Đại Nam, Trường Đua Đại Nam vào tháng 7, cũng như cho dịp hè 2017


2. Ý nghĩa

- Thông qua chương trình, Trung Tâm Dịch Vụ muốn truyền thông và quảng bá hình ảnh đến cộng đồng để hoàn thiện những dịch vụ sẵn có tại Đại Nam đến du khách, cũng như đối tượng khách đặc thù của chương trình.

- Mong muốn xây dựng chương trình thành chương trình thường niên để gây ấn tượng và giữ chân du khách vào mỗi dịp, hướng đến bổ sung chương trình thành chuỗi những chương trình liên tục trong năm.

- Giúp Trung Tâm Dịch Vụ Du Lịch thử nghiệm, rút kinh nghiệm để hoàn thiện những ý tưởng của mình, đạt được hiệu quả ngày càng cao của những chương trình phù hợp trong tương lai.

 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em